dodano: 2012-07-24

Alternatywa dla kaloryferów, czyli ciepło z podłogi

Ogrzewanie podłogowe ma pewne wymagania. Zanim zdecydujemy się na tę komfortową formę zapewnienia ciepła w domu, należy sprawdzić, czy budynek, w którym ma funkcjonować ogrzewanie podłogowe spełnia pewne wymagania techniczne.

Ogrzewanie podłogowe może być stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Jeśli ma służyć jako jedyne źródło ciepła, należy upewnić się, że budynek spełnia wymogi izolacyjności (ochrony) cieplnej.

Co to jest ochrona cieplna budynku
Ponieważ maksymalna wydajność ogrzewania podłogowego wynosi
ok. 80 W/m2, należy przyjąć, że straty ciepła w budynku (pomieszczeniu) nie mogą być większe od tej wartości. By zrealizować ten wymóg, należy spełnić następujące wymogi:

▪ współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych musi być mniejszy niż 0,35 W/(m²·K);

▪ współczynnik przenikania ciepła dla okien nie przekracza 2,0 W/(m²·K).

ogrzewanie podłogoweWspółczynnik przenikania ciepła dla ścian budynku musi spełniać warunek dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przewidzianego normą  PN-B-02020: 1999 “Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”. Norma ta mówi, że współczynnik przenikania ciepła nie może być większy niż 0,3 W/(m²·K).
Jeśli chodzi o okno, norma ta mówi, że współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi balkonowych nie może być większy niż  2,6 W/(m²·K) (I, II i III strefa klimatyczna) lub 2,0 W/(m²·K) (IV i V strefa klimatyczna). Jednocześnie warto wiedzieć, że:

▪ współczynnik przenikania szyby zespolonej wypełnionej specjalnym gazem wynosi 1,1 W/(m²·K);

▪ współczynnik przenikania ciepła ram drewnianych i z PVC wynosi zwykle około 2,0 W/(m²·K).  

Można spotkać specjalne rozwiązanie okien z PVC z pustkami powietrznymi wypełnionymi styropianem o współczynniku przenikania ciepła około 0,7 W/(m²·K). Wybierając okno, warto więc zwrócić uwagę na współczynnik przenikania nie tylko szyby, ale i ramy.

Budynek powinien być w pewnym stopniu przygotowany do montażu instalacji ogrzewania podłogowego. Przed montażem ogrzewania podłogowego powinny być zakończone następujące roboty budowlane:

 

▪ montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;

▪ montaż i odbiór techniczny instalacji elektrycznych i sanitarnych;

▪ zamurowanie bruzd instalacyjnych;

▪ zakończenie prac tynkarskich i sztukatorskich.

 

Podłoże, na którym będzie układana izolacja ciepłochronna pod ogrzewanie podłogowe powinno być posprzątane i oczyszczone. Należy także usunąć nierówności podłoża powstałe podczas prac tynkarskich. Nierówności te nie mogą przekraczać 2-3 mm/m i 5-8 mm na całej długości pomieszczenia.

Podczas montażu ogrzewania podłogowego, a także w przypadku napełnienia instalacji wodą przed eksploatacją, należy zapewnić właściwą temperaturę wewnętrzną:

▪ minimalna temperatura 5°C gwarantuje, że woda w instalacji nie będzie zamarzała. Jeśli niemożliwe jest zapewnienie takiej temperatury, woda musi być spuszczona z instalacji (przedmuchanie instalacji powietrzem gwarantuje całkowite spuszczenie wody z instalacji);

▪ spadek temperatury poniżej 0°C jest niebezpieczny dla rozdzielacza – jego zamarznięcie może spowodować uszkodzenie końcówek zasilania i powrotu;

▪ zbyt niska temperatura montażu może spowodować większe wydłużenia cieplne niż przewidziano to w projekcie.

(Ew na podstawie www.e-instalacje.pl)

 

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...